Terms of use

Filter

Please fill out this field!


Gender

Apply FilterStores
Allmänt

Av Delupe: Delupe, en tjänst som drivs och ägs av Delupe A/S. Reg. skattenr. (CVR): 34693129. Följande användarvillkor ("Villkor") ska träda i kraft genom användning av tjänsten Delupe och andra webbplatser och plattformar som Delupe erbjuder.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är inte nödvändigtvis korrekt, aktuell eller fullständig och denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller prisfel. Delupe tar inget ansvar (och friskriver sig uttryckligen från ansvar) för att uppdatera webbplatsen så att informationen alltid är aktuell och informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig. Så se till att bekräfta att informationen är korrekt och fullständig, på de webbplatser vi länkar till, innan du fattar något beslut relaterat till någon tjänst, produkt eller andra frågor som beskrivs på denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Delupe friskriver sig från allt ansvar och direkta och indirekta förluster, förlorade vinster, förlorade data eller någon annan direkt eller indirekt förlust eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av denna webbplats eller andra webbplatser som länkas till. Denna ansvarsfriskrivning gäller alla orsaker till handlingar, vare sig de är baserade på kontrakt, garanti eller förseelse utanför kontrakt eller på liknande sätt.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats tillhör Delupe A/S och skyddas av lagstiftning om upphovsrätt. Information, inklusive text, bilder och ljud, får inte reproduceras, ändras, kopieras eller lagras i någon form utan skriftligt tillstånd från Delupe A/S. Det är olagligt att ändra innehållet på denna webbplats. De som bryter mot dessa regler kommer att åtalas.

Varumärken

Delupe är ett registrerat varumärke som tillhör Delupe A/S. Varumärket får inte på något sätt visas eller användas utan vårt föregående samtycke. Andra varumärken som nämns i samband med pris- och produktjämförelse tillhör ägarna till respektive varumärken.

Immateriella rättigheter

Om du anser att Delupe bryter mot någon av dina immateriella rättigheter till användarinnehåll, produktinformation eller reklamkampanjer, vänligen kontakta oss. Delupe önskar ingen kränkning av andras rättigheter och skyddade varumärken, och vi förbinder oss att korrigera alla sådana eventuella frågor.